Psalm 139 bijbel in gewone taal. Psalmen 139 2018-12-28

Psalm 139 bijbel in gewone taal Rating: 4,1/10 1688 reviews

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen. Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat. Ik zal nooit meer offeren aan andere goden. Want je hebt meer aan wijsheid dan aan zilver of goud. Wees gelukkig in je jeugd. Het aanbod van de kruimels varieert per dag.

Next

Psalm 139: Heer, u weet alles van mij

psalm 139 bijbel in gewone taal

Dat maakt de tekst logischer. Het is een heel persoonlijke en intieme psalm. Ja, maar dat moet dan wel de Bijbel zijn en niet een versimpelde versie ervan. Wel een goede en betrouwbare, één die de boodschap van het evangelie eerbiedigt en uitgaat van het gezag van de Bijbel. Om de groei van de community te kunnen blijven faciliteren zijn we constant op zoek naar mensen die ons willen helpen.

Next

cameran.jp

psalm 139 bijbel in gewone taal

De vertalers zijn zich hiervan bewust en hebben dit verlies ingecalculeerd, omdat zij de winst die ertegenover staat directe begrijpelijkheid belangrijker achten. Houd toch dit zware lijden bij mij weg! Denk hierbij aan , , etc. Maar als je kijkt naar de winst, dan is die zeer groot: begrijpelijke en veel indringender taalgebruik. En zo kun je de bijbel niet meer gebruiken om ruimte te creëren tussen een bepaalde interpretatie van een tekst en de tekst zelf. Dat is eigenlijk veel meer eenzijdig: God gaat het aan, hij doet daarin beloften en vraagt van ons dat we daarop reageren met geloof en liefde. Na een stuk of zes van deze teksten weet je het wel. Het eenzijdige, dat God het is die dit verbond sluit, komt hiermee zeer goed tot uiting! Er was nog één ding dat moest gebeuren.


Next

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

Maar ook daar blijft voor de vertaling begrijpelijkheid de doorslaggevende factor. Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden. Mensen die hulp vragen aan de Heer, zullen blij zijn en lachen. Door Zijn wijsheid zijn de zeeën ontstaan. Gelukkig klinkt het niet overal zo statisch. In het dovenpastoraat bijvoorbeeld was men snel overtuigd: dit helpt ons grote stappen vooruit in de communicatie! Inmiddels zijn er al meer dan 50.


Next

Mooie bijbelteksten (Bijbel in Gewone Taal)

psalm 139 bijbel in gewone taal

Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem antwoorden. Psalm 34:5-7 Ik riep de Heer, en Hij gaf mij antwoord. God, ik zou willen dat U alle slechte mensen doodde. Je weet wel niet precies wat een goddeloze is, maar je ziet wel iemand wegrennen, angstig achteromkijken, terwijl er eigenlijk niets te zien is. Daarnaast kun je hier terug vinden en is het natuurlijk ook mogelijk om onze Bijbelteksten te bekijken.

Next

Meer dan 1000 bekende Bijbelteksten gesorteerd op onderwerp/thema‎

psalm 139 bijbel in gewone taal

Zeer nuttige en waardevolle instrumenten dus voor directeurs van een concentratieschool, die een mededeling willen doen aan de ouders van hun leerlingen, of ambtenaren en welzijnswerkers die te maken krijgen met anderstalige nieuwkomers. Het donker kan mij niet voor U verbergen. Ik had zo het beeld van eerdere ontmoetingen met Pinksterbroeders, dat ze heel erg gericht zijn op deze tijd en cultuur. Hoe meer ik bladerde, hoe meer ik het gezegde tegenkwam en hoe meer het me tegenstond : 'slechte mensen'. De manier waarop dat gedaan is m. Want Hij zal hen helpen. Metaforen in de brontekst blijven ook in de doeltaal metafoor, tenzij de betekenis in onze cultuur niet meer gekend kan worden.

Next

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

psalm 139 bijbel in gewone taal

In onze doen we precies hetzelfde. Hoe hard ik ook schreeuw, u redt mij niet, u blijft ver weg. Daarom zei Jezus: 'Ik heb dorst. Hiertoe wordt er syntactisch fors ingegrepen korte zinnen, duidelijke voegwoorden, invulling van verwijzende woorden, logische zinsbouw etc. Dat wordt op verschillende manieren bezongen. Prediker 11:7-10 Wat is het licht van de zon heerlijk.

Next

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

De zin is onduidelijk en kan niet in één keer begrepen worden. Een nadere kunt u verderop op deze pagina lezen, maar eerst ruimen wij hier plaats in voor een gastbijdrage van ds. Maar er zijn verschillen in de manier waarop de vertalingen dat doen. De kruimels worden gemaakt door leden van onze. De ene keer gedragen we ons als schapen, de andere keer als bokken. Alle mensen zijn veilig bij U. Een voorbeelden: 'slechte en goede mensen' en 'Gods nieuwe wereld' zie ook boven Goddelozen of zondaars komen niet meer in de Bijbel voor.


Next

Jesaja 46:4

psalm 139 bijbel in gewone taal

De teksten van afgelopen week, dan wel de Bijbelteksten van de dag van vandaag en afgelopen week. U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga. Beseffen de vertalers dan niet dat wegvertalen van dit woord waardoor deze tekst in de fysieke wereld geplaatst wordt en een beeld oproept en dus een gevoel de hele uitspraak om zeep helpt? Kan de tekst gelezen en meteen begrepen worden, zonder risico van misverstand, dan is de vertaling geslaagd. Ik was bang, ik had pijn. Psalm 63:5-6 Mijn leven lang wil ik U prijzen, met mijn handen omhoog tot u bidden. En dat is jammer, want dat kan de intimiteit van deze psalm in de weg staan. Hetzelfde kun je je voorstellen in het werken met mensen met een verstandelijke beperking, en ook met jeugdgroepen en in de catechese.

Next