Spiraalmodel van korthagen. Reflectie volgens model van Korthagen 2019-02-08

Spiraalmodel van korthagen Rating: 7,8/10 1073 reviews

Rob Segers: Het spiraalmodel voor reflectie van Korthagen

spiraalmodel van korthagen

Ik wilde graag dat het gesprek goed zou lopen en ik dacht dat ik door het opstellen van een aantal vaste vragen controle over de het gesprek zou houden. Fase 1: Handelen en ervaren De situatie waarin deze leerervaring plaatsvond was bij de het tweedejaars bureau. Ik kom anders te gestrest over, voor iets wat heel klein kan zijn. Na deze lesactiviteit start je het proces opnieuw. Thomas Paine Je houdt jezelf als het ware een spiegel voor waarbij je vragen stelt over het eigen functioneren maar ook over motivatie voor handelen en eventuele nog dieper liggende drijfveren. Voor de volgende keer kan ik kijken hoe het loopt als iemand anders de planning maakt. Ik luisterde naar de student die het uitlegde, maar hier werd ik ook niet wijzer uit, voor mijn gevoel.

Next

Samenwerking middels Korthagen

spiraalmodel van korthagen

Ook vond ik het belangrijk dat er nieuwe afspraken werden gemaakt betreft de inleverdata en dat er nog een keer alles werd uitgelegd. Daarnaast moet ik zekerheid hebben dat ik alle opdrachten goed uitvoer. Ik vind dat ik in de cliëntgesprekken voldoende empathie toon en een open houding aanneem. Hierbij vertel ik eerst wat ze doet heel veel vragen stellen , dan hoe ik me daarbij voel en wat het met me doet paniekerig en een heleboel extra werk , daarna een oplossing bijvoorbeeld dingen over Watsapp of mail sturen of een andere oplossing. In deze omgeving kan ik namelijk het beste werk leveren. Veel van hydro project, waarbij shanty, stedelijke huizen in de eco delicate regio geweest enorme.

Next

UI model Korthagen (aan de hand van gespreksvoering)

spiraalmodel van korthagen

Op dat moment verloor ik de controle, met als gevolg dat ik stress ervaar. Er zijn drie hoofd manieren van leren: observatie, reflectie en experimenteren. Wat neem ik me nu voor ten aanzien van de volgende keer? Herkansing, eye-opener, een nieuwe start. Fase 1: Evaring problematische situatie a. Bij reflecteren in het algemeen gaat het om nadenken over gedrag, vaardigheden, en opvattingen van jezelf en anderen in een probleemsituatie. Ik wilde dat er gekeken werd naar de website.

Next

Hoe gebruik ik de reflectiecirkel van Korthagen?

spiraalmodel van korthagen

Dit boek gaat in op de vraag hoe systematische reflectie aangepakt kan worden en welke instrumenten daarbij kunnen helpen. Hierdoor werd de cliënt wat terughoudender met het vertellen van haar verhaal. Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Ik wilde zien hoe dit zich uitpakte. Het doel van deze blog is immers niet theoretische kennis aan te dragen de lezers van deze blog hebben immers dezelfde basisbronnen voor handen maar vooral te laten zien hoe ik het model zie en projecteer op mijn situatie.


Next

Spiraalmodel Korthagen 2018

spiraalmodel van korthagen

Het is daarom dat ik een klein opstapje nodig heb om te beginnen met een opdracht. Bij kernreflectie gaat het om nadenken over watje wilt realiseren als docent of leerling, en wat je belemmert bij het oplossen van een probleem. Leerervaring uitgewerkt volgens de vijf fasen van het spiraalmodel, en in fase 3 uitgewerkt volgens het ui-model. Dezelfde vragen kun je ook stellen over de ander om zo dat perspectief te doorgronden. Mijn planning liep twee weken voor, dan die van hubbl.

Next

Spiraalmodel Van Korthagen 2018

spiraalmodel van korthagen

De aarde is de beste het platform. Dingen meer uit handen geven. Ik merkte echter dat ik meer bezig was met het bedenken van de juiste vragen dan dat ik echt naar de cliënt zelf luisterde. Ik weet dat medestudenten extra werk hebben en privé omstandigheden hebben, maar in het groepje heb je wel een gezamenlijke taak met onderlinge taken. Zo voorkom ik dat ik de lichte paniek overneem en zo weer een aantal uur extra bezig ben. Ik laat anderen eerst aan de beurt, zodat zij eerst aan het woord kunnen komen. Echter ze krachtig situeert binnen dit veld.

Next

Rob Segers: Het spiraalmodel voor reflectie van Korthagen

spiraalmodel van korthagen

Een werkboek voor opleiders, nascholers en stagebegeleiders, Cahiers voor Didactiek, nr. Mijnbouw is een ander gebied. Centraal staat het signaleren van mogelijke patronen en de gevolgen daarvan. Het is belangrijk dat ik mijn gevoel uitsprak, omdat ik anders alleen stress overbreng. With their assistance, you can become well prepared and can avoid having to retake exams.

Next

Reflectie volgens model van Korthagen

spiraalmodel van korthagen

Wanneer ik het al wist, deed ik mijn mond open om het te zeggen en als ik het niet wist, hield ik mijn mond dicht. Het brengt overstroming in de lagere vallei en de aangrenzende locaties. Reflecteren met het model van Korthagen Om zicht te krijgen op het eigen leerproces, dien je te reflecteren op je beroepsmatig functioneren. Het lukte, want Soumaya benoemde alle taken die we deze bijeenkomst gingen bespreken en al deze taken werden besproken. Maar ik heb het toch alsnog gedaan. Stap 2: Terugblikken op het handelen Je staat stil bij jouw ervaringen.

Next