Wat is synoniem. Antoniem 2019-01-02

Wat is synoniem Rating: 8,8/10 1296 reviews

Synonym

wat is synoniem

A lists similar or related words; these are often, but not always, synonyms. In het besluit zelf is dit besluit correct. Socialisten, de aanhangers van dat hervormingsstelsel. Soms wordt behoudens ook als voegwoord gebruikt, in de betekenis 'tenzij'. Serre Wat is een ander woord voor koning? Gevoel Dit is een ander woord voor skelet.

Next

cameran.jp: Synoniemen (Thesaurus)

wat is synoniem

Regent Wat is een ander woord voor besnijdenis? With so little time to live, I do not choose to waste any of it in sleep. But Ulysses did not waste much time in listening to the laughter or the song. Arend Het gangbare woord voor stuurcabine. Nu zou het niet het eerste synoniem zijn dat in de taal voorkomt, maar toch is het. Onderhavig is een erg formeel woord, dat vooral in juridische teksten voorkomt. De mooiste acroniemen vormen een woord wat zelf ook weer een betekenis.

Next

Waste Synonyms, Waste Antonyms

wat is synoniem

Piet: Ow neee, er is ingebroken in mijn huis. Egard Wat is een ander woord voor tastzin? Gevonden op Sociaal zijn is meeleven met je omgeving. Overig is muggenziften een wellicht iets minder plastisch synoniem van mierenneuken. Sociaal betekent dat een mens of een dier geneigd is om in groep te leven. It has applications in and , because they rely on.


Next

Wat is een synoniem voorbeeld

wat is synoniem

Het gevolg hiervan is dat je een nuchterder, realistische beeld krijgt van de zaken. Ook voor moderne vreemde talen in het bijzonder Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Zweeds biedt Van Dale altijd een passende taaloplossing. Bekijk de Prezi voor meer uitleg. Uniek Hoe noemt men een viering van het honderdjarig bestaan van iets? For more examples, see the. U kunt daarom beter een gewoner synoniem gebruiken; dan is de betekenis meteen duidelijk: met uitzondering van, uitgezonderd, afgezien van, zonder, onder voorbehoud van, op voorwaarde van, met behoud van.


Next

Ander woord voor 'synoniem' gezocht

wat is synoniem

Oh wat kan jij alles goed relativeren. Triton Wat is een ander woord voor bedrevenheid of vaardigheid? Tim 9 augustus 2011 5 6 Relativeren Iets in perspectief plaatsen, het betrekkelijke ervan inzien. Socialistisch zijn is anderen dwingen om jouw wensen te vervullen. Al mijn bezittingen zijn gestolen Marieke: Joh, na aan maandje werk heb je genoeg geld gespaard om het weer terug te kopen, maak je niet druk! For example, rose a type of flower and rose past tense of rise are homonyms. For example, one can record a song or keep a record of documents. Eeuwfeest Zo wordt een vallende ster ook wel genoemd.

Next

Is there a synonym for 'as part of'?

wat is synoniem

Ongelukkig Een ander woord voor sleepauto. Bouwkunde Hoe heet een mondelinge uitwisseling van gedachten? Dat betekent dat je iets ziet maar in werkelijkheid iets totaal iets anders is. Treem Hoe noemen we iets waarvan er geen tweede exemplaar bestaat? Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Circumcisie Dit is een andere benaming voor een scheepsjournaal. Ahmed 28 september 2018 17 24 Relativeren b. Vorst Andere benaming voor vochtig warm. It is wrong to waste the precious gift of time, on acrimony and division. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Synoniem en daarnaartoe.

Next

onderhavig (betekenis, synoniem)

wat is synoniem

Optie Wat betekent de term metabolisme? Toegevoegd na 3 minuten: voorbeeld synoniem: Portemonnee en beurs. Maar op synoniem zijn aan — waarin de vergelijking meer het uitgangspunt lijkt te zijn — is niets aan te merken. Boomgaard Welk ander woord kennen wij voor de plantenwereld? Wat soms ook belangrijk is en een volwassen eigenschap. The analysis of synonymy, , hyponymy, and is inherent to and in the senses of those terms. But Ulysses had no time to waste in trying to get at the mystery.

Next

Gezondheidsnet

wat is synoniem

Agoog Hoe noemt men vaardigheid in het navigeren ook wel? Synonyms with the exact same meaning share a or denotational , whereas those with inexactly similar meanings share a broader denotational or sememe and thus overlap within a. Socialismus, eene nieuwe sekte, die de maatschappij hervormen wil op het tweevoudig beginsel van de gemeenschap des arbeids en de evenredige verdeeling van de opbrengst. Onderhavige kan vaak gewoon worden weggelaten. Confectie Wat is het synoniem voor adelaar? Melkwegstelsel Een ander woord voor een bijlage bij geneesmiddelen is een. Synoniemen kunnen in elkaar als het ware vervangen in een tekst zonder dat de wezenlijke betekenis van de tekst daardoor verandert.

Next

Is there a synonym for 'as part of'?

wat is synoniem

Synoniemen kunnen echter wel tot een ander register behoren. Noodlot Ander woord voor in voorraad gemaakte kleding. Sloppenwijk Wat is een ander woord voor molentrechter? Als je iets relativeert, bekijk je het niet als een alleenstaand element, maar plaats je het in relatie tot de rest van de werkelijkheid. Schenking Een ander woord voor huismeester? Volgens voorzitter Gert Haverkate is het ironisch dat uitgerekend voor het woord synoniem geen tweelingwoord bestaat. Door te relativeren, kan iemand een positieve of negatieve gebeurtenis of situatie minder belangrijk maken en minder ingrijpend ervaren. Stuurmanskunst Wat is een ander woord voor ontzag? Cockpit Dit is de wetenschappelijke benaming voor welzijnswerker.

Next

cameran.jp: Synoniemen (Thesaurus)

wat is synoniem

Zwoel Zo is myopie beter bekend. Nog een aantal voorbeelden uit de psalmen. Let us waste no time in discussions about abstract law and right. Door te relativeren, kan je de invloed die een gebeurtenis of situatie op je leven heeft minder belangrijk maken In die zin is relativeren een zeer nuttig psychologisch mechanisme om met negatieve emoties zoals teleurstelling, boosheid of angst om te gaan. Heiligenkalender Wat is een wetenschappelijke benaming voor een alleseter? Is het niet tekenend voor de Nederlandse volksaard dat er hier in het Nederlands géén enkel woord voor bestaat, maar in het Duits minimaal twée wat ook weer als tekenend voor de Duitse volksaard gezien kan worden? Het begrip synoniem heeft geen synoniem? Concierge Dit is een ander woord voor balans. Over Van Dale Van Dale Uitgevers is de meest toonaangevende en gezaghebbende uitgever van woordenboeken in Nederland en België.

Next